Saturday, January 4, 2014

Nhạc Cuối Tuần - Những Đồi Hoa Sim

Thơ Hữu Loan - Nhạc Dzũng Chinh
Tiếng hát Đan Nguyên – Băng Tâm…   …   …

 

Khói buốt bên hương tàn nghi ngút 
Trên mộ đầy cỏ vàng 
Mà đường về thênh thang 
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ 
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều !

…   …   …

_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment