Thursday, January 30, 2014

Ly Rượu Mừng

Sáng tác: Phạm Đình Chương

Hợp ca: Asia

 

…   …   …

Nhấc cao ly này
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do
Nước non thanh bình
Muôn người hạnh phúc chan hoà


…   …   …

No comments:

Post a Comment