Tuesday, January 28, 2014

CHS Trinh Vương Quy Nhơn / Little Saigon Họp Mặt Tất Niên Quý Tỵ

Ảnh: Phạm Lê Huy

Sau thời gian thăm chơi Hoa Kỳ, Lê Thị Vinh trước khi về lại quê nhà muốn gặp mặt chia tay các bạn cũ của mình nên trưa ngày 26/1/2014, một nhóm CHS Trinh Vương Quy Nhơn đã họp mặt Tất Niên Quý Tỵ tại nhà hàng Tip Top / Fountain Valley City. Buổi họp mặt tuy chỉ có 10 bạn nữ và 6 “chàng rể” nhưng rất thân mật và vui vẻ.


Xin chúc mừng buổi Họp Mặt Bỏ Túi Thắm Tình Bạn Cũ Trường Xưa này.

Ảnh Phạm Lê Huy   _________________________________________
______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment