Friday, February 21, 2014

Qui nhơn - Một bài thơ rất cũ

Quinhon11
                              Những ngày xưa thân ái
                       Môi ngãi nụ hôn trầm
                       Áo mỏng chiều mưa bay
                      Van đời xin bước chậm


                       Qui nhơn thành phố nh
                       Tuy xa mà thật gần
                       Trong tim từng sợi nhớ
                       Thoáng hiện về trong mưa 

                       Bạn bè một thời cũ
                       Như cánh buồm xa đưa
                       Biển đời sao rơi mãi?
                       Những giọt đau trái mùa

                       Ngày tàn bên hiên vắng
                       Thấp thoáng bóng chiều xưa
                       Đạp xe qua Võ Tánh
                       Ngược gió Phan đình Phùng....

                       Gió mưa đời.. hư ảo
                       Âm vọng giọt buồn rơi!
                       Qui nhơn một người nhớ
                       Còn nhớ chăng một người?
Quinhon11  ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment