Friday, February 14, 2014

Đại Lễ Đống Đa 9/2/2014 tại Nam Cali

Quang Trung Hoàng Đế

Nhạc và lời Thảo Trang

Trình bày hợp ca

 

(Một số hình ảnh ngày Đại Lễ Đống Đa 9/2/2014 tại Nam Cali)

 


No comments:

Post a Comment