Tuesday, October 5, 2021

Sợi tóc

 Trần Mộng Tú


               Sáng hôm nay em thấy ở trong gương
               Đường ngôi lệch sợi tóc buồn vừa thức
               Chiếc lược lạnh vùi trong vùng tóc ấm
               Những chiếc răng rẽ mãi một đường ngôi
               Ôi nếu tình mà rẽ được như ngôi
               Ta đã buộc đời nhau ngàn sợi tóc
               Sợi tóc mỏng của một thời mơ mộng
               Của một thời tình lạc giữa chiêm bao

               Của một thời xô vỡ cả trăng sao
               Biển căng ngực và núi rền tiếng thở
               Đời mới lớn vừa mở tung cánh cửa
               Tóc trượt chân đã ngã xuống vai nhau

               Tình trượt chân nên không bước cạnh nhau
               Sợi tóc mỏng vẫy hoài gương lược cũ

Trần Mộng Tú 

__________________

No comments:

Post a Comment