Monday, December 26, 2011

QUÊN .

NTYT


      Quên đi anh,
      Ngày tháng cũ
      Để khỏi nhớ,
      Nhớ làm gì?
      Khi muốn quên.

    Cho anh nhớ,
     Nhớ là sầu,
     Quên là đau,
     Lòng cứ nhớ
     Tim muốn quên
     Biết làm sao?

     Xa đi anh,
     Tình yêu đó,
     Có là không,
     Không là nhớ
     Cho em quên


     Quên đi em,
     Anh vẫn nhớ
     Làm sao quên?

     Khi yêu em
     Là tất cả
     Chân tình này
     Gom góp lại

         

          Quên em đi,
          Đừng nhớ nữa,
          Nhớ làm gì?
          Khi em quên.
          Nhớ hay quên,
          Hai động từ
          Hai ý nghĩa
          Hay chỉ một?
          Nhớ là quên,
          Quên là nhớ?


        
           Em đừng nhớ,
           Anh cố quên,
           Quên làn da,

          Quên bàn tay,
           Quên đôi mắt,
          Quên bờ môi,
           Quên tất cả,
          Vũ trụ này.
          Mãi nhớ hoài
          Một ước mơ
          Cho anh vào
          Cõi hư vô
          Khi có em.


NTYT 04122011
Sáng Chủ Nhật với bài thơ của TD

___________________________

No comments:

Post a Comment