Friday, December 30, 2011

HER LAST CALL ..

      Her last call was from a cell phone.....
            Her last call was from a cell phone.....
            Her last call was from a cell phone....
     Sometimes only a picture can get our attention!
       Her last call was from a new cell phone...

Do you see the motorcycle? - Bạn có thấy chiếc xe gắn máy kẹt bên trong chiếc xe hơi hiệu VW ?

CA

Now do you see it? - Bây giờ bạn đã thấy nó chưa ??

CA


 ***  Chiếc xe gắn máy đang lao đi với tốc độ khoảng 85 dặm /giờ

***  Người lái xe VW đang nói chuyện điện thoại di động , khi cô quẹo ra từ một con đường bên cạnh, dường như không nhìn thấy chiếc xe máy , nên không phản ứng kịp .

Trong lúc tai nạn , chiếc xe Volkswagen thực sự đã bị tung lên từ độ cao 20 feet , rồi rớt xuống lại . 


Trên xe có hai người và cả người lái chiếc xe Mô tô  .Tất cả ba người liên quan ( hai ở trong xe người lái xe Mô tô) đã bị chết ngay lập tức. Và chết kẹt trong xe . 

Đồ họa này được đặt tại Hội chợ xe máy của Cảnh sát và Cục An toàn đường lộ .

        Một tấm hình giá trị hơn vạn lời nói . 


Xin Hãy  nhắc nhở con em :

_____     những người mới biết lái xe ,
_____     sắp biết lái xe ,  
_____     những người sắp sở hữu xe gắn máy
_____     Và đặt biệt những người có cell phone 
               và thường dùng cell phone lúc lái xe ...
 
XIN ĐỪNG Nói chuyện trên điện thoại di động nhắn tin trong khi lái xe.


 Hãy cứu một mạng sống 
Tính mạng bạn cứu được có thể là chính bạn hay là tôi 

.............................

The Honda crotch rocket rider was traveling at pproximately 85 mph.
The VW driver was talking on a cell phone when she pulled out from a side street, apparently not seeing the motorcycle.
The riders reaction time was not sufficient enough to avoid this accident.
The car had two passengers and the bike rider was found INSIDE the car with them.
The Volkswagen actually flipped over from the force of impact and landed 20 feet from where the collision took place.
All three involved (two in the car and the bike rider) were killed instantly. This graphic demonstration was placed at the Motorcycle Fair by the Police and Road Safety Department..
Pass this on to car drivers or soon to be new drivers, or new motorcycle owners
AND ESPECIALLY EVERYONE YOU KNOW WHO HAS A CELL PHONE!!!!!
A picture is worth a thousand words.
Save a life…
Stop talking on Cell phones and Texting while  trying to drive.
The life you save may be your own..... or mine... 
Keep passing this on so everyone will see what can happen by using a CELL PHONE while driving.
 Not that it makes any differance now but WHO's at fault????  

SAD & A  TRAGEDY------KEN

Mỹ Ái ( sưutầm & chuyển ngữ )

No comments:

Post a Comment