Monday, December 5, 2011

THU DUNG - THƠ                                        Một ý tưởng, một vần thơ
                                    Một luồng cảm xúc chực hờ tuôn ra
                                    Ta đem gom hết cả ba
                                    Tìm lời nhào nặn thế là thành thơ

                                    Thơ từ ý nghĩ vẩn vơ
                                    Thơ từ tâm sự rối ren tơ lòng
                                    Thơ mang bao nỗi nhớ mong
                                    Mang tình tha thiết ngóng trông đến người

                                    Mong thơ mang lại nụ cười
                                    Mang tình ấm áp sưởi lòng đêm đông
                                    Làm thơ để nhẹ cõi lòng
                                    Để cho cuộc sống thêm phần vui tươiThu Dung .   _______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment