Thursday, December 22, 2011

THƠ YÊN .

                              ThÖ Vïnh BiŒt .

ñã quen già
Lúng túng lúc lâm chung
NgÜ©i Çàn ông khóc Çôi m¡t mª
Tay cÀm lÖi chÜa thä linh hÒn
HÖi thª viŒn tr®
Máu ngÆp ngØng chÓn lånh
Trä chÆm dÀn món n® không vay
N¡m tay anh
Ho+~i em 
Gi© này vïnh biŒt
Yêu nhau nhiŠu
Nh¡m m¡t ch£ng thÃy nhau
Ngày ª låi bi‰t khó ngÜ©i cô Ƕc
ñËp mÎt mù trí nh§ s¡c hÜÖng
Ai bi‰t kÈ ra Çi låc vào thê thi‰t
Lúc giã tØ hÓi hÆn hay hân hoan
Anh chÌ bi‰t n¡m tay nhau 
Em ho+~i
Së xa dÀn ti‰ng khóc thuª tân hôn
Së quay låi chÆp ch©n thân ái
Së hi‹u r¢ng yêu chÜa h‰t m¶t Ç©i

Trä gi†t thuÓc ngÜng vào dòng máu
Trä nhË nhàng r©i bÕ tay em
M¶t hiu quånh b¡t ÇÀu hiu quånh l§n
M¶t nát tan
M¶t im l¥ng
Thôi          Viết Cho Những Người 
                               Tôi Yêu Thương Nhất .
Con chim lạ bị Thượng Đế bắn trúng
Tôi chết
Rơi thăm thẳm vào cõi mất
Là sự thật
Tôi sắp chết
Tất cả mọi thứ mọi vật đều sắp
Cái phải mất sẽ mất
Em sẽ mất anh
Sự thật rồi
Em sẽ mất anh
Con sẽ mất ba
....

Tôi vẫn tự hào là người khám phá
Mạo hiểm
Đánh cuộc một đời đổi chuyện không ai làm
Tôi sẽ một mình đi
Tìm kiếm những gì không biết
Tôi thừa can đảm rơi lệ vì thương em
Em sẽ khổ hơn những ngày anh bệnh
Con sẽ buồn
Không còn ba bao che
Anh đang khóc
Những đau đớn không sao nói hết
Những thâm tình biết thỏa vào đâu
Anh không cất vào trái tim bỏ lại
Sẽ mang đi như hộ mệnh hiểm nguy
Nếu có, đời sau mới lạ
Dù thăng trầm hung ác tang thương
Sẽ chống chọi như đã từng chống chọi
Để chờ em và con

 ...

Tôi không tiếc cuộc đời
Bay quá lâu
Quá lâu mỏi mệt
Chỉ thương tâm vì em sẽ khổ đau
Con sẽ thấy ba trên nét mặt
Nghe ba trong lời dạy cháu mai sau
Khóc ba trong khôi hài truyền lại
Lớn với ba nắm chặc tình thương
Không cần sợ
Ba sẽ về phù hộ
Mỗi khi đời ăn hiếp con
.... 

Tôi biết
Giờ lọt vào tọa độ
Thượng Đế dương cung
Xin chậm đôi ngày
Cho tôi yêu vợ yêu con yêu cháu
Được không?


Ngu Yên .
Houston, 10 tháng 10 năm 2008

3 comments:

 1. Chuyển mã:  Thơ Vĩnh Biệt .
  Đã quen già
  Lúng túng lúc lâm chung
  Người đàn ông khóc đôi mắt mở
  Tay cầm lơi chưa thả linh hồn
  Hơi thở viện trợ
  Máu ngập ngừng chốn lạnh
  Trả chậm dần món nợ không vay
  Nắm tay anh
  Ho+~i em
  Giờ này vĩnh biệt
  Yêu nhau nhiều
  Nhắm mắt chẳng thấy nhau
  Ngày ở lại biết khó người cô độc
  Đẹp mịt mù trí nhớ sắc hương
  Ai biết kẻ ra đi lạc vào thê thiết
  Lúc giã từ hối hận hay hân hoan
  Anh chỉ biết nắm tay nhau
  Em ho+~i
  Sẽ xa dần tiếng khóc thuở tân hôn
  Sẽ quay lại chập chờn thân ái
  Sẽ hiểu rằng yêu chưa hết một đời

  Trả giọt thuốc ngưng vào dòng máu
  Trả nhẹ nhàng rời bỏ tay em
  Một hiu quạnh bắt đầu hiu quạnh lớn
  Một nát tan
  Một im lặng
  Thôi

  ReplyDelete
 2. thơ hay . đọc dấy lên niềm cảm xúc .
  Cám ơn tác giả
  Lê.M.

  ReplyDelete
 3. Cám ơn Anh đã chuyển mã . Chúc vui .
  QN11

  ReplyDelete