Monday, December 26, 2011

NHỚ ..


Author: Thu Dung 


                                                                         Nhớ .

                                                                Nhớ miên man
                                                         Nhớ mải miết
                                                         Nhớ da diết
                                                         Nhớ thiết tha
                                                         Nhớ xót xa
                                                         Ta nhớ người

                                                         Nhớ nụ cười
                                                         Nhớ ánh mắt
                                                         Nhớ tay bắt
                                                         Nhớ mặt mừng
                                                         Nhớ không ngừng
                                                         ĐỪNG NHỚ NỮA!!!


TD.

No comments:

Post a Comment