Tuesday, June 5, 2012

LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN - THIỆP MỜI

             Ban đại diện cựu học sinh : 

        Liên trường Qui nhơn - California  __________________________________________________ 
                    THIỆP MỜI


Trân trọng kính mời

- Quý vị Giáo Sư,

- Quý quan khách 

- Quý thân hữu

- Quý anh chị cựu học sinh

Vui lòng đến dự

**  Ngày Hội Ngộ của Cựu Học Sinh LTQN tại:

PARACEL SEAFOOD RESTAURANT

15583 – 15589 BROOKHURST Street

WESTMINSTER, CA.92683
  -  USA
 
Từ 10:00 AM đến 4:00 PM

Ngày Chủ Nhật 15 – 7 – 2012


** Chiều Tiền Hội Ngộ  sẽ được tổ chức tại tư gia của 

Anh Chị Vũ Xuân Trinh :


16404 SHASTA Street

FOUNTAIN VALLEY, CA.92708
  USA
 
Từ 4:00 PM đến 10:00 PM

Ngày Thứ Bảy 14 – 7 – 2012

Sự hiện diện của quí vị nói lên tình nghiã Thầy Trò, Bạn Cũ vẫn 
luôn luôn bền vững, nồng ấm dù thời gian, không gian có làm chúng 
ta xa cách.

TM. Ban Đại Diện Cựu Học Sinh LTQN,

Trưởng Ban

Đặng Phú Phong.


                           Mọi chi tiết xin liên lạc:

- Đặng Phú Phong (714) 867 – 3311

- Trần Ngọc Anh (714) 251 – 9112

- Văn Công Định (714) 907 – 5473

- Nguyễn Hữu Cúc (714) 360 – 7593


_____________________________

Web:   http://lientruongqn.wordpress.com/

Email: lientruongqn@yahoo.com
 __________________________
Lê Huy (chuyển tiếp)

____________________________

No comments:

Post a Comment