Saturday, November 15, 2014

Tình Thư Của Lính

Sáng tác Trần Thiện Thanh  *
Tiếng hát Lê Tâm - Gia Huy - Lâm Nhật Tiến

 
_________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment