Monday, April 25, 2016

Lk Tôi nhớ tên anh - Thương anh

Sáng tác Hoàng Thi Thơ - Y Vân
Tiếng hát Lê Nguyên

Tôi viết tên anh trên lá trên hoa
Tôi viết tên anh trong trái tim tôi
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối
…   …   …

Non sông chờ sức trai xây đắp
Đi lên người chiến binh đất nước
Thương anh gió mát trên đường xa
Ánh nắng soi đường đi những lối xa xa mờ
…   …   …


No comments:

Post a Comment