Saturday, August 11, 2018

Thành Kính Phân ƯuNhận được tin buồn
  
Thân phụ của các anh chị Từ Thị Ái Phương, Từ Mạnh Vũ,
Từ Mạnh Long, Từ Thị Ái Liên, Từ Mạnh Phát, Từ Thị Ái Thanh, Từ Thị Thu Trang, Từ Mạnh Tiến, Từ Thị Thu Vân, Từ Mạnh Thắng (CHS Nữ Trung Học và Cường Để Qui Nhơn) là

Bác Từ Bộ Mãng (Michael Từ)

Vừa từ trần vào ngày 3-8-2018
tại Orange County Cali - Hoa Kỳ
Thượng thọ 88 tuổi

Thay mặt Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn
chúng tôi xin chia buồn cùng các anh chị và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Bác sớm được về cõi Vĩnh Hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

___________________________

No comments:

Post a Comment