Wednesday, July 31, 2019

Vườn Nhân Loại

Viên Linh


Image result

Tuyết VânTôi đọc bài thơ này của nhà thơ Viên Linh trên Người Việt online. Tôi rất thích đọc bài ông viết, nhất là viết về những ngày làm báo trước bảy lăm. Đọc ông, đôi khi nghe như có tiếng thở dài trong đó. Bài thơ dài năm chữ, ý tưởng tương phản, đối chát nhau. Tôi thích lắm. Có comment lại bằng bốn câu thơ của mình:
         Có vườn đầy ơn nghĩa
         Cây cỏ mọc tình thân
         Trái tim nào chia xẻ
         Xin giữ cất trăm năm  
Vâng, trong hoàn cảnh khó khăn đảo ngược, trước tất cả những đổi thay và mất mát, tình người vẫn sẽ luôn bền vững. Tôi xin giữ cất trăm năm ( Tuyết Vân)   

                                                
Vườn Nhân Loại

Viên Linh
    Có khu vườn nhân loại
     Ngày đêm ở quanh ta
Mỗi một mầm gieo xuống

         Có trăm giòng lệ sa.
            Mầm ấy là thi thể
Được phủ bằng hương hoa
       Khu vườn là nghĩa địa
         Xanh đều đều mộ bia.

      Mùa nào cây cũng mọc
     Xuân hạ cùng thu đông
     Nắng lửa hay giông bão
    Vườn càng nở thêm bông.

         Thế kỷ ta đang sống
Ngày ngày vào khúc quanh
          Khu vườn đời đây đó
  Càng ngày càng lan nhanh.

        Cây của mùa đói kém
        Cây của mùa đao binh
       Cây của mùa chủ nghĩa
        Cây của mùa thần linh

      Có vườn mùa phong kiến
            Cây cỏ đầy vua quan
       Có vườn mùa trung hiếu
       Lác đác nhánh cần vương

       Có vườn mùa khởi nghĩa
          Cây cỏ đầy thanh niên
           Có vườn mùa dân chủ
             Cây cỏ toàn anh em

            Có vườn mùa dị giáo
           Cây cỏ đầy thánh linh
           Có vườn mùa dân tộc
       Có vườn mùa Chân Kinh

       Có vườn mùa tín ngưỡng
              Có vườn đầy u minh
             Có vườn đầy phát xít
             Có vườn đầy công an

            Có vườn đầy cộng sản
            Có vườn đầy nhân dân
                Có vườn đầy cải tạo
         Có vườn đầy thanh xuân

                Có vườn đầy cán bộ
              Có vườn đầy lưu dân
                Ta đợi mùa hạn hán
               Ta chia tay cùng em

             Có khu vườn nhân loại
              Ngày đêm ở quanh ta
         Mỗi một mầm gieo xuống
                 Có trăm giòng lệ sa

Viên Linh

_______________________

No comments:

Post a Comment