Wednesday, July 24, 2019

QUI NHƠN BIỂN NHỚ

Nguyễn Bích Sơn


Một mình ngắm biển Qui Nhơn
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Về thăm chốn cũ lệ sầu trăm năm !


Đường đời trắc trở, oái ăm
Đôi ta vững bước cùng thân phận người
Giờ anh thì cõi xa rồi
Em cô đơn khóc giữa trời quạnh hiu

Xanh xưa một thuở nuông chìu
Áo tà huy rớt buồn nhiều hơn vui
Rùng mình, em gọi Nghề ơi !
Bốn bề giao đ
ng tiếng cười trùng dương

Qui Nhơn chiều biển mù sương
Hồn anh giờ tựa sâm thương quê nhà
Em về ngày cuối tháng
Ba
Thay anh em thắp hương ba mẹ mình !

Qui Nhơn biển nhớ nặng tình...

Nguyễn Bích Sơn
(Ngày về thăm quê 07/4/2015)

No comments:

Post a Comment