Wednesday, August 14, 2019

Nhớ Mẹ

Nguyễn Bích Sơn


               Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ vô cùng
Thăm thẳm chiều trăng nước mắt tuôn
 Thăm thẳm đường về quê ngoại khóc
   Trắng mây trắng cả nỗi niềm thương

     Xanh xưa tóc rối nhuộm phong trần
        Đêm quạnh hiu buồn cõi thế gian
        Đêm qunh hiu buồn con mất Mẹ
          Tiếng sầu thắt dạ buổi Vu Lan !

               Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ vô cùng
        Hồn gởi về đâu mây bốn phương
             Hồn gởi về đâu thân khách lữ
         Xứ người lầm li kiếp ly hương !

Nguyễn Bích Sơn
(Houston, Vu Lan 2019)


__________________________

1 comment: