Saturday, August 31, 2019

Dũng khí Người dân Hồng Kông

Tri LêChuyện gì sẽ xảy ra, nếu tên cảnh sát này bắn chết người đàn ông đang ngăn cản hắn ta, trong cuộc biểu tình vừa qua tại HK ?

 
Hắn sẽ bị đền mạng bởi đám đông biểu tình, và Bắc Kinh sẽ có cớ để đem quân đội Rợ vào HK dưới danh nghĩa ổn định tình hình để đàn áp người HK.


Mục đích của Bắc Kinh chỉ có vậy. Khích động bạo lực không phải đến từ quần chúng bị đàn áp, mà chính là đến từ chính quyền đàn áp. Cục diện HK đang vào một bước ngoặc mới, bước ngoặc của việc phải đối đầu với bạo lực từ Bắc Kinh.


Cho đến giờ phút này người HK vẫn còn phải đấu tranh đơn độc, thế giới dường như vẫn còn đang (quan ngại) vì không muốn mất một đối tác kinh tế khổng lồ Trung Quốc. Người dân HK chỉ còn trông đợi vào nội lực của chính mình, để giải quyết vấn đề HK của người HK.

Việt Nam rồi cũng sẽ rơi vào tình hình tương tự, nếu chúng ta không có nội lực thật sự để giải quyết vấn đề VN của người VN. Không ai thương ta bằng ta thương ta.


Tri Lê :  https://www.facebook.com/tri.le.79827?fref=pymk


_________________________

No comments:

Post a Comment