Saturday, April 4, 2020

Koibito Yo - Itsuwa Mayumi - Những bản tình ca

Trong thời buổi nằm nhà tránh dịch. Thời gian như ngưng đọng. Cuộc sống trở nên chậm rãi. Đây có thể là cơ hội để người ta nhìn lại, nhớ về .. Sự tỉnh thức đôi khi cũng là một sự gội rữa tâm hồn. Khi tâm hồn nhẹ nhàn, trong sáng, biết đâu chúng ta sẽ nhận ra được đâu là điều quí giá nhất??- QN11


_______________________________________

No comments:

Post a Comment