Saturday, April 18, 2020

Màu Xanh Tri Ân

.
Thứ Năm, 04/09, nhiều thành phố khác nhau ở USA đã cho lên đèn mày xanh để tỏ lòng tri ân đến các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đã ngày đêm tận tụy trong công việc chống Covid-19 nầy.


Hình download từ báo mạng CNBC.com 04/10/2020.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA

Boston City Hall, Boston, MA


Knott’s Berry Farm, Buena Park, CA


Universal Studios, Universal City, CA


Pacific Wheel, Santa Monica, CA


The Merchandise Mart, Chicago, IL


Dallas skyline, Dallas, TX


The Forum, Los Angeles, CA


The Staples Center, Los Angeles, CA


L.A. Live, Los Angeles, CA


Madison Square Garden, New York City  


The Lowry Avenue Bridge, Minneapolis


Kansas City, MO


MetLife Stadium, East Rutherford, NJ


The Kosciuszko Bridge, New York City


Empire State Building, New York City, NY


The USS Intrepid, New York City, NY


The Space Needle, Seattle, WA


Coit Tower, San Francisco, CA


Thank You Healthcare Workers!


World Trade Center, New York City, NY

Tuyết Vân - Chuyển tiếp


______________________________

No comments:

Post a Comment