Wednesday, January 11, 2023

Xé đi tờ lịch cuối

 .Minh Hân Phan

.


H.P 12.31.22
Nguồn: https://www.facebook.com/hphan2029

__________________________

1 comment:

  1. Rất cám ơn hai vợ chồng, hai nhà thơ, nhân tài Qui nhơn, Bình Định. Chị Hạ Anh và Anh Hân Phan. Đúng là gừng càng già càng cay.
    Chúc mọi người ở CA được bình an trong nạn lụt thế kỷ này.
    Quí mến- QN

    ReplyDelete