Wednesday, March 9, 2016

Ru đời đi nhé - Trịnh Công Sơn

                                                         
                                                       Có khi mưa ngoài trời    
                                                       là giọt nước mắt em.
                                            Đã nương theo vào đời 
                                            làm từng nỗi ưu phiền..
                                                                 .                                           Ngoài phố mùa Đông 
                                          đôi môi em là đốm lửa hồng.

                                          Ru đời đi nhé
                                          cho ta nương nhờ lúc thở than
                                          Chân đi nằng nặng
                                          hoang mang ta nghe tịch lặng
                                          rơi nhanh dưới khe im lìm.

                                          Ru đời đi nhé
                                          ôi môi ngon này giữa trần gian.
                                          Ru từng chiếc bóng
                                          lênh đênh vào giấc ngủ ngon. 
                                          Cho tôi tay gối mong manh,
                                          cho tôi ôm lấy vai thon..__________________________________________________________

No comments:

Post a Comment