Friday, May 20, 2016

Dư Hương Ngày Cũ


Hoàng hôn lá reo bên thềm. Hoàng hôn tơi bời lá thu. Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh. Bâng khuâng phím loan vương tình. Đâu bóng trăng xưa. mơ khúc nghê thường. Phải tàn một thời liệt oanh .xa đưa gió mây lạnh lùng. Chiều thu nhớ nhung vì đâu.. ( **)

Tập 1
Tập #2


** Tiếng Xưa- Dương Thiện Tước

Nguồn: QUÁN VEN ĐƯỜNG { Huỳnh Chiếu Đẳng }

Marian Ly ( chuyển tiếp)

____________________________________________

No comments:

Post a Comment