Monday, May 9, 2016

Nhớ Mẹ

Hợp soạn Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - Đại Tá Đỗ Trọng Huề
Trình bày Lê Tâm - Gia Huy

(ảnh internet)
Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi ! Bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi phiêu dạt mái đầu
Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp
từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền.

Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền
Hồn con lâng lâng con nhớ mắt mẹ hiền

No comments:

Post a Comment