Sunday, May 15, 2016

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin buồn

Ông VÕ TRUNG DOÃN
Pháp Danh Nguyên Cẩn 

Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn 
sinh ngày 21 tháng 12 năm 1944 tại Quảng Bình - Việt Nam 


Đã từ trần ngày 6 tháng 5 năm 2016
nhằm ngày 30 tháng 3 âm lịch năm Bính Thân
tại Tiểu Bang California - Hoa kỳ

Hưởng thọ 73 tuổi

BĐD CÙNG TOÀN THỂ CỰU HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN
thành kính phân ưu
cùng Bà Quả Phụ Võ Trung Doãn
Khuê Danh Lê Thị Hòa Nhã và Tang Quyến

Nguyện cầu Hương Linh Ông Võ Trung Doãn
được sớm về an nghỉ nơi Cõi Phật

No comments:

Post a Comment