Friday, May 6, 2016

Thông Báo của Ban Văn Nghệ CHS Liên Trường Qui Nhơn 2016Nhằm góp phần phong phú cho chương trình văn nghệ trong kỳ Đại Hội CHS LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN NĂM 2016, Ban Văn Nghệ xin kính mong sự đóng góp tiết mục của Quý Vị Giáo Sư và Quý Bạn Hữu trong hai ngày:

- Tiền Đại Hội ngày 9/7/2016: Từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối.
- Đại Hội Chính Thức ngày 10/7/2016: Từ 10 gìờ sáng đến 4 giờ chiều.

với các thể loại: đơn ca - kể chuyện - ngâm thơ - độc tấu - song ca - tam ca - tứ ca - hợp ca - kịch - múa - họat cảnh - bài chòi - hát bộ... Ưu tiên về chủ đề “TÌM VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA”.

Chương trình văn nghệ trong ngày Đại Hội Chính Thức, Ban Văn Nghệ xin được phép TUYỂN CHỌN.

Xin liên lạc với

- Trưởng Ban Đại Diện: Văn Công Định - 1 (714) 907 - 5473
- Phụ Trách Văn Nghệ: Tạ Chí Thân - 1 (818) 645 - 4853

hạn chót là ngày 10/6/2016.

Kính mong sự đóng góp của Quý Vị và Bạn Hữu.

BAN VĂN NGHỆ
CHS LIÊN TRƯỜNG QUI NHƠN 2016

No comments:

Post a Comment