Wednesday, May 3, 2017

Bolsa Avenue - Đại Lộ Trần Hưng Đạo

Ngày 30 tháng Tư năm 2017, đông đảo đồng hương đã đến Khu Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên Đại Lộ Bolsa tham dự lễ gắn bảng tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo do Hội Đồng Thành Phố Westminster thực hiện.


(ảnh: PLH)

No comments:

Post a Comment