Wednesday, November 11, 2020

6 bang "nghiêng ngả" xử lý việc kiểm phiếu lại và chứng nhận kết quả bầu cử ra sao?

Bầu cử 2020 - State certification election.

Quinhon11

Nước Mỹ có 52 tiểu bang và mỗi tiểu bang đều có chính sách vận hành độc lập. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 này hiện kết quả của một số tiểu bang có số phiếu bầu hơn thua khá sít sao và có thể dẫn đến cuộc chiến pháp lý trong thời gian tới. Và điều chúng ta đang chờ đợi là một kết quả hợp pháp Certification từ chính quyền của tiểu bang đó

Các bang swing states (6 bang) của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ hoàn tất kết quả của họ trong 10 đến 20 ngày tới.
Hiện tại kết quả cho thấy Joe Biden đã thắng trong cuộc đua tổng thống. Tuy nhiên, kết quả cụ thể vẫn chưa phải là cuối cùng và mỗi tiểu bang có quy tắc riêng về cách kết thúc: kiểm phiếu, xác nhận tổng số và chứng nhận kết quả. Hiện tại họ đang ở vào khâu cuối cùng, để có một state certification election.

Tổng thống Donald Trump đã khởi động một loạt các vụ kiện mà ông cho rằng có gian lận và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. HiệnTrump và những người ủng hộ ông đang đặt hy vọng vào việc kiểm phiếu lại, để thay đổi kết quả ở một số tiểu bang có số phiếu khá sít sao- Tuy nhiên có thể nói đây là một cuộc thay đổi kết quả cực kỳ khó xảy ra.

Trong khi đó, các bang vẫn đang tiến hành nhanh chóng, để hoàn thiện kết quả của họ. Các bang tranh chấp chặt chẽ nhất có thời hạn trong vòng 10 đến 20 ngày tới để chính thức kết thúc kiểm phiếu và tuyên bố người chiến thắng, điều này sẽ chấm dứt các khiếu nại pháp lý của TT Trump.Cho đến nay, các vụ kiện của Trump chứa rất ít bằng chứng về sự sai sót hay gian lận có hệ thống mà Ông và dư luận ủng hộ ông đang chuyển tải.

Một trở ngại khác đối với TT Trump:
Mỗi bang có những quy trình rất cụ thể về cách yêu cầu kiểm phiếu lại. Trong lịch sử, các cuộc kiểm phiếu thường được áp dụng ở trường hợp sụ khác biệt vài trăm phiếu bầu của hai bên. Nhưng tỷ suất chênh lệch ở các tiểu bang nghiêng ngã quan trọng vào năm 2020 đều cao hơn 10.000. Và nhiều bang có những yêu cầu cụ thể riêng về việc kiểm phiếu lại cho dù được yêu cầu.

Cách các quan chức ở sáu tiểu bang chiến trường quan trọng đang vận hành.
- bốn tiểu bang đã được xem dành cho Biden và hai tiểu bang vẫn đang thận trọng chờ đợi. Hai bang này một với Biden dẫn đầu và một với TT Trump dẫn đầu.

Cùng hiểu thêm về cách chứng nhận kết quả bầu cử của họ, cũng như các quy tắc địa phương để kích hoạt việc đếm phiếu lại nếu cần:

1- Arizona presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

Arizona sẽ cấp state certification election vào ngày 30 tháng 11

Biden:   49.4% - ( 1,655,192 Phiếu bầu)
Trump:   49.1% - ( 1,642,379                )
Số phiếu khác biệt : 12,813

Khi nào các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả chính thức?
Các hội đồng bầu cử địa phương họp không sớm hơn ngày 9 tháng 11, nhưng không muộn hơn ngày 23 tháng 11, để xem xét và chứng nhận kết quả của địa phương. Theo luật tiểu bang Arizona. Bộ trưởng của tiểu bang sẽ kiểm tra và xác nhận kết quả toàn tiểu bang vào ngày 30 tháng 11, thứ Hai thứ tư sau cuộc bầu cử, theo bộ luật tiểu bang. và state certification election sẽ có trong ngày này


Còn về khả năng đếm phiếu lại? Một cuộc kiểm phiếu lại sẽ tự động được tiến hành nếu chênh lệch giữa hai ứng cử viên là 0,1 điểm phần trăm, theo quy định của bộ luật bầu cử tiểu bang.
(Ngoài ra nếu có một bên iêu cầu kiểm phiếu lại. Bên đó sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc này).

2- Georgia presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

Georgia  sẽ cấp state certification election vào ngày 20 tháng 11

Biden: 49.5%   -  2,471,895 phiếu bầu
Trump: 49.2%  -   2,457,794 phiếu bầu
Số phiếu khác biệt : 14,101 Phiếu 

Lộ trình các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả:
Các quận hạt trước tiên cần chứng nhận các cuộc bầu cử của họ, sau đó là quy trình chứng nhận của tiểu bang bao gồm quy trình đánh giá. Gabriel Sterling, giám đốc triển khai hệ thống bỏ phiếu của bang, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng hạn chót cho quy trình đó là ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, ông nói thêm, "hy vọng và ý định của chúng tôi, khi làm việc với các quận, là chuyển điều đó sớm hơn, nghĩa là  Georgia presidential election result sẽ có  sớm hơn ngày 20 tháng 11
Còn trường hợp nào để tiểu bang kích hoạt kiểm phiếu lại?
Theo quy trình đó, ứng cử viên ở vị trí thứ hai có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nếu mức chênh lệch trong khoảng 0,5 điểm phần trăm. Sterling cho biết chính quyền không chắc sẽ mất bao lâu vì đây là một hệ thống mới, nhưng hy vọng nó sẽ được xong trong vòng một tuần.

3- Michigan presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

Michigan  sẽ cấp state certification election vào ngày 23 tháng 11

Biden: 50.6 %     -  2,790,648   phiếu bầu
Trump: 47.9%%  -   2,644,525  phiếu bầu
Số phiếu khác biệt : 146,123 Phiếu bầu

Thời hạn các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả:
Các hội đồng quản lý của quận bắt đầu họp vào ngày 5 tháng 11 và phải kết thúc trước ngày 17 tháng 11, theo lịch từ Bộ Ngoại giao Michigan. Hội đồng quản trị nhà nước họp trước ngày 23 tháng 11 để thực hiện công việc của mình.

Một cuộc kiểm phiếu tự động được kích hoạt nếu số phiếu khác biệt ít hơn 2.000 phiếu, theo bản tóm tắt của tiểu bang về thủ tục kiểm phiếu lại. (Biden đã vượt xa mốc đó.).

Một ứng cử viên cũng có thể yêu cầu kiểm phiếu lại trong vòng 48 giờ sau khi có kết quả cuối cùng, nhưng ứng cử viên đó “phải có khả năng thể hiện một niềm tin thiện chí rằng có gian lận hoặc có nhầm lẫn. Ứng viên đó tin rằng, hoặc có lý do chính đáng cho rằng mình sẽ chính là người chiến thắng theo luật bầu cử của tiểu bang.

Trong trường hợp đó, Bên ứng viên yêu cầu đếm phiếu lại phải trả tiền cho toàn bộ việc kiểm phiếu lại này.

4-  North Carolina presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

North Carolina sẽ cấp state certification election vào ngày 24 tháng 11
Trump:   50.1  %      -    2,736,929   phiếu bầu
 Biden  : 48.7  %%      -   2,663,635   phiếu bầu
Số phiếu khác biệt   : 73,294   Phiếu bầu

Khi nào các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả? :
Các hội đồng quản lý của quận bắt đầu họp vào ngày 5 tháng 11 và phải kết thúc trước ngày 17 tháng 11, theo lịch từ Bộ Ngoại giao Michigan. Khi nào các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả? Kết quả cuối cùng của quận là vào ngày 13 tháng 11, theo hội đồng bầu cử tiểu bang. Các canvass của tiểu bang là vào ngày 24 tháng 11.

Trường hợp nào sẽ đếm phiếu lại? Đối với một cuộc bầu cử toàn tiểu bang này, các ứng cử viên có thể yêu cầu kiểm phiếu lại nếu số chênh lệch là 0,5 điểm phần trăm hoặc 10.000 phiếu bầu, tùy theo số nào thấp hơn, theo bộ luật tiểu bang. Các hạt riêng lẻ hoặc hội đồng tiểu bang có thể ra lệnh “kiểm phiếu lại khi cần thiết để hoàn thành việc kiểm phiếu trong một cuộc bầu cử.”

5 -  Pennsylvania  presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

Pennsylvania sẽ cấstate certification election vào ngày 23 tháng 11
Biden:  49.8  %  -    3,376,367   phiếu bầu
Trump:  49.1  %  -   3,328,801   phiếu bầu
Số phiếu khác biệt : 47,566   Phiếu bầu

Khi nào các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả?
Các quan chức quận cần nộp các bản khai không chính thức trước 5 giờ chiều vào ngày 10 tháng 11, theo hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao. Nếu các hạt vẫn chưa hoàn thành, họ sẽ gửi kết quả từng phần và thông báo cho chính quyền tiểu bang rằng các bản khai không chính thức vẫn chưa được hoàn thành. Lịch của Bộ Ngoại giao Pennsylvania liệt kê ngày 23 tháng 11 là ngày cuối cùng để các quận nộp hồ sơ kết quả lên chính quyền Liên bang.

Còn về một trường hợp kiểm phiếu lại?
Việc kiểm phiếu lại được tự động được kích hoạt nếu chênh lệch giữa hai ứng viên dưới 0,5 điểm phần trăm, dựa trên các kết quả không chính thức đó. 
Nếu có, chính quyền tiểu bang phải phát lệnh kiểm phiếu lại trước ngày 12 tháng 11, có thể bắt đầu không muộn hơn ngày 18 tháng 11 và phải kết thúc trước ngày 24 tháng 11. Việc kiểm phiếu lại một phần ở các khu vực pháp lý riêng lẻ có thể được yêu cầu thông qua tòa án.

6 -  Wisconsin  presidential election result
(Last updated Nov. 11, 2020, 5:49 a.m. CST - 99% of expected vote in )

Wisconsin sẽ cấp state certification election vào ngày 1 tháng 12
Biden:  49.6  %  -   1,630,570   phiếu bầu
Trump:  48.9  %  -  1,610, 030   phiếu bầu
Số phiếu khác biệt : 20,540   Phiếu bầu

Khi nào thì các quan chức bầu cử địa phương phải nộp kết quả ?:
Hội đồng quản trị của quận bắt đầu nhóm họp vào ngày 10 tháng 11 để bắt đầu chứng nhận kết quả, theo ủy ban bầu cử tiểu bang. Hạn chót để cấp giấy chứng nhận cho các quận là ngày 17 tháng 11 và chủ tịch hội đồng bầu cử tiểu bang phải làm điều tương tự cho đến ngày 1 tháng 12.

Còn về một cuộc kiểm phiếu lại thì sao ?:
Các ứng cử viên có thể yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi mỗi quận đã hoàn thành việc xác nhận kết quả nếu mức chênh lệch trong vòng 1 điểm phần trăm và chiến dịch Trump đã nói rằng họ sẽ tìm kiếm một kết quả .

Người phát ngôn của hội đồng chính quyền nói với Associated Press rằng: Có khả năng một số quận sẽ không hoàn thành chứng nhận cho đến ngày 17 tháng 11.

Như thế chiến dịch tranh cử của TT Trump có thời gian đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng 11 để yêu cầu kiểm phiếu lại.
 Lộ trình sẽ bắt đầu từ một đến ba ngày sau.
 
Nếu đơn kiện của TT Trump được chấp thuận thì với con số khác biệt mỗi tiểu bang lớn hơn 0,25% (như hiện tại), chiến dịch tranh cử của TT Trump sẽ phải chấp nhận chi trả mọi hoá đơn cho cuộc kiểm phiếu này. 

Quinhon11
Nguồn: https://www.politico.com/news/2020/11/11/swing-states-recounts-certify-election-results-435889

________________________________________________

No comments:

Post a Comment