Wednesday, January 20, 2021

Xuân Và Tình Người

 Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc
                 Xuân về đó , quê hương ta còn đó
                 Vui mừng xuân em bé đến cụ già
                 Rộn tiếng nhạc trên đồng quê xóm nhỏ
                 Nhớ những ngày đau khổ đã đi qua

                 Xuân về đó , dịu dàng mang nắng ấm
                 Hoa xinh tươi cánh bướm lượn khoe màu
                 Đem thành kính đến chùa chiền lăng tẩm
                 Cho người người sống để được thương nhau

                 Xuân về đó , tình thương đầy phẩm chất
                 Gió xuân reo hòa trộn sắc hương nồng
                 Đem ướp lại tình người trong ngọt mật 
                 Hết hận thù ánh sáng đạo khai không

                 Xuân về đó , vui mừng xuân đất nước 
                 Khói trầm hương để đón Tết quê nhà
                 Công nghiệp hóa con đường lên phía trước
                 Hiện đại rồi đạo lý được khai hoa

                 Xuân về đó , đón bình minh mở cửa
                 Đem niềm vui trời đất khắp năm châu
                 Đem tình thương , loài người thương hơn nữa
                 Khắn khít nhau như tình mới ban đầu


Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc
( Viết trong một đêm xuân )

________________________

No comments:

Post a Comment