Friday, March 4, 2022

Nụ Hôn Thương Nhớ

Nụ Hôn Thương Nhớ

Thị Hoài Niệm

(cảm tác từ tấm hình)


Này con hỡi ! Mai này con khôn lớn
Nhớ lời Ba
: “Khi Tổ quốc lâm nguy
Hãy tòng quân
! Con chớ ngại ngần gì
Cứu Đất Nước. Vì Nước còn, Dân có
”.

Hôm nay đây Ukraine mình khốn khó
Cộng sản Nga với bè lũ Putin
Xua quân sang, chúng xâm chiếm ngang nhiên
Nên cả nước cùng đồng lòng quyết chiến.

Ba ra đi với tinh thần dũng liệt
Nhưng con ơi ! Ba đau xiết tâm can
Bỏ lại con trong bụng mẹ. Xốn xang!
Ba chỉ biết gửi "Nụ Hôn thương nhớ".

Con ngoan nhé ! hãy giữ gìn nhịp thở
Đừng đạp nhiều để bụng Mẹ phải đau
Mẹ hy sinh nhường Ba đến tuyến đầu
Bao nguy hiểm, dân Ukraine không ngại.

Lỡ mai này Ba không còn trở lại
Thì con ơi ! Hãy mạnh mẽ lớn khôn
Nhớ kỹ rằng Ba đã rất thương con.
Thương cả mẹ. Nhưng Ba đành ly biệt
.

Trong chiến tranh người quân nhân đã biết
Đã ra đi ít ai hẹn ngày về
Dẫu "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi"
Thì con hỡi ! Hãy sống vui con nhé
!

Thị Hoài Niệm

(Mar. 2-2022)No comments:

Post a Comment