Sunday, March 6, 2022

Hướng về Ukraine

Đào Như

Cả nhân loại khi nhìn thấy hình ảnh đậm chất nhân văn-lịch sử này, tại mặt trận Ukraine, đều có thể không cầm được nước mắt.


Người lính chiến quì xuống ôm hôn đứa con còn là bào thai trong bụng vợ, trước giờ xung kích. Hình ảnh này có sức mạnh hơn cả trăm cuộc xuống đường phản chiến, bằng sức mạnh của cả sư đoàn đánh vào tinh thần của một số học thuyết lỗi thời đề cao cường quyền tham vọng thống trị áp đặt sử dụng vũ lực trong tranh chấp quốc tế...

 

Những người Việt Nam ở thế hệ của lứa tuổi 75, 80, 90... như chúng tôi hôm nay, ít ra cũng hơn một lần chứng kiến hay chính bản thân mình đã phải trải nghiệm những giây phút như thế này.

 

Có nhiều bạn bè của chúng tôi sau khi từ giã vợ hoặc người yêu trong trạng huống như thế này, họ đã ra đi và không bao giờ trở lại...

 

Đào Như

(Chicago, March 5, 2022)


No comments:

Post a Comment