Thursday, March 10, 2022

Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó

Nguyễn Thiên Ngân
 
 


            Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó
            Nên ít năm gặp lại, bạn khác nhiều
            Lòng thơ dại giờ hoài nghi tất cả
            Những thành trì nay cỏ mọc, tường xiêu.

            Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó
            Hẳn chúng mình đã rời khỏi giấc mơ
            Hẳn sau đó mỗi người đi mỗi ngả
            Chuyện hôm xưa không nhắc lại bao giờ.

            Hẳn là mình đã làm sai gì đó
            Giữa hai ta nay dâu bể, non ngàn
            Dẫu chỉ cách một chiếc bàn dăm tấc
            Mà tuyệt mù như vạn lý quan san.

            Ừ, cuộc đời đã làm sai gì đó
            Chứ tụi mình đâu hẳn có gì sai.
            Duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn
            Còn so đo chi kể ngắn hay dài.”

Nguyễn Thiên NgânÔm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời 

____________________________________

No comments:

Post a Comment