Sunday, February 14, 2021

Valentine Buồn

Tuyết Vân


Tranh Khánh Tường, Người Việt 
 

                 Có nhành hoa hồng đỏ
              Nằm lặng yên trên bàn
              Có một người đứng ngó
              Đôi mắt đượm ưu phiền 

              Nhành hoa không người nhận
              Người đã thành cố nhân 
              Âm dương miền cách trở 
              Còn ai để tri âm 

              Có thỏi son màu đỏ 
              Đôi môi nao điểm tô 
              Mắt xưa giờ khép kín 
              Mi cong những ơ thờ

              Ngón tay nào đeo nhẫn
              Bàn tay nào nắm nhau
              Đưa người về miên viễn
              Một mình với mai sau 

              Có nhành hoa đã héo
              Cánh rơi rụng trên bàn
              Tiếng đàn rơi ảo não
              Ơi buồn Valentine!

Tuyết Vân
________________

No comments:

Post a Comment