Friday, September 30, 2011

The ' L I T T L E ' Things -


                Những việc nho nhỏ ...


As you might remember, the head of a company survived :
 9/11 because his son started kindergarten .

 
Như bạn có thể nhớ  , Ông chủ của    một công ty sống sót trong biến cố 9/ 11 nhờ  vì con  trai của anh ấy  bắt đầu vào trường mẫu giáo .

Another fellow was alive because it was :  
His turn to bring donuts .

Một đồng nghiệp khác , còn sống bởi vì đó  là lần tới lượt  của ông  ấy phải mang bánh rán .


  One woman was late because her
Alarm clock didn't go off in time .

Một người phụ nữ khác đến  muộn vì Đồng hồ báo thức của cô ấy không rung chuông đúng giờ  .


One was late because of being stuck on the NJ Turnpike
Because of an auto accident , 

Một người khác , đi làm muộn vì bị mắc kẹt trên các NJ turnpike  , do một tai nạn xe .

 

 One of them  Missed his bus.

Một trong số họ bị trể xe Bus .
One spilled food on her clothes and had to take  Time to change.

Một người khác đổ thức ăn trên  áo của cô và cô ta đã phải tốn thời gian thay đồ .

   
One's  Car wouldn't start.

Một người xe bị hư .

 One couldn't   Get a taxi. 

Một người không đón được tắc xi 


The one that struck me was the man
Who put on a new pair of shoes that morning . Took the various means to get to work .  But before he got there , he developed a blister on his foot.
He stopped at a drugstore to buy a Band-AidThat is why he is alive today..

Một người đàng ông , rời khỏi nhà để đi làm trên đôi giày mới , trước khi đến được chổ làm  , chân đã bị bỏng rộp sưng phồng , nên phải ghé vào một cửa hàng bách hoá gần đó , mua miếng băng keo cá nhân .
Đó là lý do anh ta vẫn còn sống tới ngày hôm nay ...

Now when I am
Stuck in traffic ,
Miss an elevator ,
Turn back to answer a ringing telephone ...


Vậy .. Nếu bây giờ tôi bị :
 Kẹt xe ...Trể thang máy  ..
quay lại trả lời điện thoại  ..


 
All the little things that annoy me.
I think to myself,
This is exactly where
God wants me to be
At this very moment..

Tất cả những việc nhỏ nhặt làm phiền tôi ...
Tôi sẽ cố nghĩ rằng ..
Đó là những việc ,
chúa đã an bài cho tôi , 
trong giây phút đó ..


Next time your morning seems to be Going wrong ,
You can't seem to find the car keys
You hit every traffic light ,
Don't get mad or frustrated ;
It May be just that
God is at work watching over you. 


 

Lần sau , nếu buổi sáng thức dậy , mọi việc không được suông sẻ .
Anh không tìm được chìa khoá ?
Bị chậm vì đèn giao thông ?
Đừng nổi giận hay căng thẳng .
Nó có thể chỉ là ...
Chúa đang làm công việc xem xét bạn .May God continue to bless you
With all those annoying little things
And may you remember their possible purpose. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban phước cho bạn 
Với tất cả những điều nhỏ nhặt gây phiền nhiễu bạn 
Và  bạn hãy  nghĩ rằng , tất cả ..  chỉ là những việc tình cờ xảy ra

  
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ


Phạm nữ Lan  ( sưutầm & QN-chuyển ngữ )

No comments:

Post a Comment