– Cô thích mưa ?
– Cũng không thích lắm .
– Tôi cũng vậỵ  Ðúng ra thì có thích nhưng hơi sợ . Mưa dịu dàng hơn là nắng nhưng sao thấy nhớ nhà ...